Zakres działalności:

Wykonywanie
mapy do celów projektowych
Podziały nieruchomości
Wyznaczanie działek ewidencyjnych,
Wytyczanie obiektów budowlanych,
Inwertaryzacje powykonawcze w pełnym zakresie,
Uzgodnienia dokumentacji ZUD.
.